Използвате стара версия на вашия браузър. Моля, свалете последната версия на браузъра за оптимално шопинг изживяване. Благодаря, разбрах.

1.1. Групата от компании Fashion Days управлява уебсайтове (включително мобилни приложения) (“Уебсайтът(овете)”) в различни държави, за да търгува с модни и лайфстайл продукти пред крайни клиенти с цел продажба на дребно, както следва:

www.fashiondays.bg: се управлява от "Фешън дейс шопинг" ЕООД, търговско дружество, регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление в София, бул. Н. Вапцаров № 53 Б, ЕИК 201317443 и банкова сметка - IBAN: BG07RZBB91551038745204, BIC: RZBBBGSF, безплатен телефонен номер: 0800 466 00, e-mail: fashion@fashiondays.bg;

www.fashiondays.hu: се управлява от Fashion Days Shopping Zrt. /Фешън дейс шопинг Зрт./, седалище: H-2000 Сжентендре, ул. Ковач Лазло 18., регистрирано в търговския регистър, поддържан от Районния съд на окръг Пест, под номер: Cg. 13-10-041081, данъчен номер: 14881473-2-13, e-mail: fashion@fashiondays.hu;

www.fashiondays.ro: се управлява от Fashion Days Shopping S.R.L. /Фешън дейс шопинг С.Р.Л./, адрес: Окръг Илфов, община Чиайна, ул. Индустриилор 21, пощенски код 077040, Румъния, e-mail: fashion@fashiondays.ro;

www.fashiondays.com: се управлява от Fashion Days Shopping S.R.L. /Фешън дейс шопинг С.Р.Л./, адрес: Окръг Илфов, община Чиайна, ул. Индустриилор 21, пощенски код 077040, Румъния.

В този документ терминът “Уебсайтът(овете)” означава и се отнася също и до всяка част от гореизброените Уебсайт(ове) и/или тяхното съдържание.

1.2. Вашите правни отношения са с това Fashion Days дружество, което управлява посетения от Вас Уебсайт и/или Уебсайта, чрез който извършвате онлайн транзакция, освен ако не е изрично посочено друго.

1.3. Дружествата на Fashion Days по-горе всяко от техните дъщерни дружества, се посочват по-долу заедно и поотделно като “Fashion Days”. В случай на съмнение, терминът “Fashion Days” или “ние” се отнася за оператора на посетения от Вас Уебсайт.

2.1. Достъпът и използването от Ваша страна на Уебсайта са обект на и се уреждат от приложимия закон и от разпоредбите на настоящите Условия на ползване, включително от всички политики или други разпоредби и условия, към които настоящият документ препраща и които са публикувани на Уебсайта, със съответните изменения във времето (“Условия на ползване”). Моля прочетете тези Условия на ползване внимателно. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте нашия Уебсайт. Ако продължите да използвате нашия Уебсайт, ще се счита, че Вие сте приели тези Условия на ползване. Преди да ни предоставите лични данни (включително имейл адрес) чрез нашия Уебсайт, Вие ще бъдете изрично помолени да приемете нашите Условия на ползване. Чрез приемането на нашите Условия на ползване, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с Условията на ползване във версията, публикувана на нашия Уебсайт към момента на съответното Ви посещение.

2.2. Ние си запазваме правото да правим промени по всяко време в нашия Уебсайт и в нашите Условия на ползване чрез публикуването им на нашия Уебсайт без други известия. Съществените промени ще бъдат допълнително съобщени по подходящ начин. Моля не забравяйте да преглеждате Условията на ползване редовно, тъй като достъпът и използването от Ваша страна на този Уебсайт ще се считат за предоставяне на Вашето съгласие с Условията на ползване във версията, публикувана на нашия Уебсайт към момента на съответното Ви посещение.

Когато посетите за първи път нашия Уебсайт, ние Ви уведомяваме изрично, че използваме Бисквитки. С използването на нашия Уебсайт, Вие приемате и се съгласявате с нашата Политика за бисквитките. Ние ще продължим да Ви уведомяваме за това всеки път, когато посещавате нашия Уебсайт, докато Вие потвърдите, че разбирате.

За www.fashiondays.bg: https://www.fashiondays.bg/page/cookie-policy;
За www.fashiondays.hu: https://www.fashiondays.hu/page/cookie-policy;
За www.fashiondays.ro: https://www.fashiondays.ro/page/cookie-policy;
За www.fashiondays.comhttp://www.fashiondays.com/company/cookie-policy/.

С използването на нашия Уебсайт се счита, че Вие сте приели нашата Политика на поверителност. Преди да ни предоставите лични данни (включително имейл адрес) чрез нашия Уебсайт, Вие ще бъдете изрично помолени да приемете нашата Политика на поверителност.

За www.fashiondays.bg: https://www.fashiondays.bg/page/terms/privacy-policy/;
За www.fashiondays.hu: https://www.fashiondays.hu/page/terms/privacy-policy/;
За www.fashiondays.ro: https://www.fashiondays.ro/page/terms/privacy-policy/;
За www.fashiondays.com: http://www.fashiondays.com/company/privacy-policy/.

Сделките за доставка на продукти, сключени чрез или в резултат на Вашите посещения на нашия Уебсайт, се уреждат от нашите Условия на доставка. Преди да завършите Вашата поръчка, Вие ще бъдете изрично помолени да приемете такива Условия на доставка.

За www.fashiondays.bg: https://www.fashiondays.bg/page/terms#supply;
За www.fashiondays.hu: https://www.fashiondays.hu/page/terms#supply;
За www.fashiondays.ro: https://www.fashiondays.ro/page/terms#supply.

6.1. Нашият Уебсайт няма винаги да бъде достъпен и може да има някакви неизправности. Той се предоставя въз основа на политиката "какъвто е" и "какъвто е наличен" и до степента, позволена по закона, без гаранции или условия от какъвто и да било вид.

6.2. Ние не поемаме каквото и да било задължение да актуализираме информацията, съдържаща се на Уебсайта, освен ако това се изисква от приложимото право. Ние си запазваме правото да модифицираме, редактираме, изтриваме, спираме или преустановяваме, временно или постоянно, нашия Уебсайт и/или информацията, материалите, продуктите и/или услугите, налични чрез него.

7.1. (изм. с решение от 19.10.2016г.) “Fashion Days” и всички други марки, лога и имена на услуги са търговски марки нa Fashion Days Shopping S.R.L, Румъния. Търговските марки на Fashion Days Shopping S.R.L, Румъния не могат да се използват по никакъв начин във връзка с какъвто и да било продукт или услуга, които не са свързани с Fashion Days Shopping S.R.L, Румъния или неговите дъщерни дружества, освен ако не е получен предварителен писмен лиценз от Fashion Days Shopping S.R.L, Румъния или освен ако друго не е позволено в тези Условия на ползване. Всички други търговски марки, които не са собственост на Fashion Days, които се публикуват на този Уебсайт, са собственост на съответния им собственик, който може или не да е свързан, сроден с или спонсориран от Fashion Days.

7.2. (изм. с решение от 19.10.2016г.) Освен ако не е посочено друго, нашият Уебсайт, включително цялото съдържание на него като например дизайн, текст, графики, лога, изображения, аудио клипове и други материали, свързани с него, е защитен от авторско право и други приложими закони за интелектуална и индустриална собственост и е собственост на Fashion Days Shopping S.R.L, Румъния или неговите дъщерни дружества, или техните съответни доставчици на съдържание. Fashion Days Shopping S.R.L, Румъния и/или някое от неговите дъщерни дружества са собственикът (или съответно притежателят на лиценз) на цялата интелектуална и индустриална собственост и на други права върху собствеността по отношение на нашия Уебсайт. Всички подобни права са запазени.

7.3. Публикуването от Ваша страна на нашия Уебсайт не съставлява отказ от наша страна от някое от правата във връзка с Уебсайта. Освен ако изрично не е посочено в тези Условия, Вие не придобивате никакви права, претенции за собственост или дял към или във връзка с нашия Уебсайт.

7.4. Целият софтуер, използван на този Уебсайт, е собственост на Fashion Days Shopping S.R.L, Румъния и/или някое от неговите дъщерни дружества, освен ако не се използва софтуер с отворен код. Цялото съдържание, компилация и софтуер, е защитено от приложимите закони за авторското право. Всякаква друга употреба, включително възпроизвеждането, модификацията, разпространението, преносът, излъчването, показването или представянето на съдържанието на този Уебсайт, не е позволена без получаване на писменото съгласие на Fashion Days Shopping S.R.L, Румъния.

8.1. Ние ви даваме ограничено право на достъп и използване на нашия Уебсайт за Ваша лична употреба. Вие нямате право да: (i) възпроизвеждате, размножавате, копирате, продавате, излъчвате, прехвърляте, дистрибутирате или по друг начин да експлоатирате нашия Уебсайт, включително цялото му съдържание, за каквато и да било цел без получаване на нашето писмено разрешение; (ii) да събирате и правите каквито и да било списъци с продукти, описания и цени; (iii) да извършвате имитация на нашия Уебсайт или неговото съдържание; (iv) да изтегляте или копирате информация в полза или интерес на стопанска дейност; и/или (v) да използвате инструменти за извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни.

8.2. Вие можете да отпечатвате разумен брой копия и можете да изтегляте извадки от всяка страница(и) от нашия Уебсайт. Нямате право да модифицирате хартиените или дигиталните копия, които сте отпечатали или изтеглили, по какъвто и да било начин, и не може да използвате никакви илюстрации, фотографии, видео и аудио клипове или каквито и да било графики, отделно от придружаващия ги текст.

8.3. Нямате право да използвате по неподходящ начин нашия Уебсайт, като съзнателно въвеждате вируси или други материали, които са зловредни или технологично вредни, да опитвате да получите непозволен достъп до нашия Уебсайт или да атакувате нашия Уебсайт посредством атака за срив на системата. Нарушението на тази разпоредба може да съставлява криминално престъпление и ние може да сигнализираме съответните власти за такива Ваши деяния, без с това да губим право на използване на други правни средства, налични за нас за възстановяване на нанесените щети.

8.4. Достъп до или ползване на нашия Уебсайт (или информация, материали, продукти и/или услуги на нашия Уебсайт) може да са забранени от закона в някои държави или юрисдикции. Вие сте отговорни за спазването на всички приложими закони и разпоредби на страната, от която получавате достъп до нашия Уебсайт. Ние не даваме каквито и да било гаранции, че нашият Уебсайт (или информация, материали, продукти и/или услуги на нашия Уебсайт) е подходящ или наличен за ползване в местоположения извън държавите, посочени по-долу:

За www.fashiondays.bg: Република България;
За www.fashiondays.hu: Унгария;
За www.fashiondays.ro: Румъния;
За www.fashiondays.com: Румъния.

8.5. Ние си запазваме правото да спрем или да прекратим достъпа Ви до нашия Уебсайт (или части от него) по всяко време, в частност ако ние смятаме, че Вие използвате нашия Уебсайт по начин, който противоречи на тези Условия на ползване или по друг увреждащ начин. Ако отпечатвате, копирате или теглите дадена част от Уебсайта и/или използвате такива копия или части от нашия Уебсайт в нарушение на тези Условия на ползване, Вие се задължавате, по наш избор, да върнете или унищожите всички копия от материалите, които сте направили, и в случай на унищожаване, да ни предоставите доказателство за това действие.

9.1. Ние си запазваме правото да ограничим достъпа до нашия Уебсайт или части от него за посетители, които са се регистрирали при нас, освен ако друго не се изисква от приложимото право. За да преминете през процеса на регистрация, Вие трябва да (i) попълните съответната регистрационна форма на Fashion Days, налична на Уебсайта или вградена в уебсайт на трета страна (лендинг страница) или (ii) да се регистрирате на нашия Уебсайт чрез уебсайт на социална мрежа, както е описано по-долу. След попълването на регистрационната форма и потвърждаване на данните, посочени в нея, ние Ви изпращаме съобщение на имейл адреса, предоставен от Вас, посочващо начин, по който регистрацията следва да се потвърди. Ако не потвърдите регистрацията, ние Ви даваме достъп до ограничена част от нашия Уебсайт за временно ползване. Потвърждение на регистрацията се изисква, за да получите постоянен достъп до ограничената част на нашия Уебсайт и за да закупувате продукти от нас чрез нашия Уебсайт. В резултат на правилна регистрация, Вие ще получите достъп до ограничената част от нашия Уебсайт чрез въвеждане на имейл адреса и паролата, избрани или предоставени Ви по време на регистрацията (процес на вписване).

9.2. Вие имате право да имате само една регистрация и да използвате само един потребителски акаунт при нас. Вие нямате право да използвате акаунти на друг регистриран потребител или да предоставяте на трети страни възможността да използват Вашия акаунт. Нямате право злонамерено да създавате допълнителни регистрационни акаунти с цел да злоупотребявате с функционалността на нашия Уебсайт или с други потребители, или да се опитвате да се представите за друг потребител.

9.3. От Вас може да бъде изисквано да ни предоставите или да Ви бъдат предоставени данни за идентификация на потребителя, парола или друг вид информация, изисквани от нашите процедури за сигурност, за да получите достъп до ограничени части от нашия Уебсайт. Достъп до тези ограничени части се предоставя само ако и доколкото:

 • ако сте, към датата на регистрация, поне на 18 години;
 • гарантирате, че всички данни, предоставени от Вас, са верни, точни, актуални и пълни;
 • ни информирате без забавяне за всякакви промени в личните данни посредством имейл, или актуализирате записите в раздел "Моят профил" на Уебсайта; и
 • по друг начин спазвате този раздел относно регистрацията и нашите Условия на ползване.

9.4. Вие следва да пазите защитена Вашата потребителска идентификация, данни за парола и всякаква друга информация за сигурността и не следва да я разкриване на никого. Ние не носим отговорност за каквато и да било употреба, разкриване или загуба на такива данни, в резултат на неспазването от Ваша страна на предхоното изречение. Вие следва незабавно да ни информирате, ако някакви данни, които служат за достъп до ограничена зона на нашия уебсайт са придобити от трети страни и да ни обясните обстоятелствата, при които това се е случило.

9.5. Вие имате право на достъп, актуализиране или коригиране, или да изисквате от нас да актуализираме и коригираме Вашите регистрационни данни и информация в зоната "Моят профил" на нашия Уебсайт. Моля имайте предвид, че не може да актуализирате или коригирате информацията, предоставена за доставка, която е в състояние на обработка.

За www.fashiondays.bg: https://www.fashiondays.bg/customer/settings/;
За www.fashiondays.hu: https://www.fashiondays.hu/customer/settings/;
За www.fashiondays.ro: https://www.fashiondays.ro/customer/settings/.

9.6. Ние може да Ви предоставим възможността да се регистрирате на нашия Уебсайт чрез уебсайт на социална мрежа като Facebook. Моля проверете нашата Политика на поверителност за повече информация.

9.7. Вие може да отмените своята регистрация по всяко време чрез свързване с нашия Отдел за обслужване на клиенти чрез данните за контакт, предоставени на нашия Уебсайт. В такъв случай Вашите данни ще бъдат третирани в съответствие с приложимия раздел от нашата Политика на поверителност.

9.8. Ако установим, че Вие имате повече от една регистрации и клиентски акаунти при нас, ние имаме правото да отменим всички или някои от регистрациите без предизвестие по своя собствена преценка. Ако по някаква причина ние смятаме, че не сте спазили нашите Условия на ползване, ние ще Ви уведомим да коригирате такова несъответствие. Ако не го коригирате така, че да спазвате нашите изисквания, ние ще ограничим Вашия достъп чрез деактивиране на вашите данни за потребителска идентификация, парола и/или друга защитна информация, или по друг начин ще прекратим Вашия достъп.

10.1. Ние може да предоставим на потребителите на нашия Уебсайт възможността да публикуват съдържание или коментари или по друг начин да подават материали за публикуване в различни зони на нашия Уебсайт. В такъв случай ние не проверяваме, одобряваме, потвърждаваме, подкрепяме, санкционираме или насърчаваме публикуването на такова съдържание, коментари или материали и нямаме задължението да го изследваме, наблюдаваме или проверяваме за точност, пълнота или съответствие с приложимите закони. Ние не поемаме отговорност и не носим задължение за такова съдържание, коментари или материал, с изключение на случаите, предвидени изрично от приложимия закон.

10.2. Ако Вие публикувате съдържание или коментари или по друг начин подавате материали за публикуване в която и да било част от нашия Уебсайт, включително фотографии:

 • Вие ни давате неизключителен, постоянен (или, ако постоянен лиценз не е допустим от приложимото право, лиценз за максималния срок, допустим от приложимото право), безплатен, световен (без териториално ограничение) лиценз да използваме, възпроизвеждаме, публикуваме, излъчваме, прехвърляме и разпространяваме (и да даваме подлиценз за употреба, възпроизвеждане, публикуване, излъчване, прехвърляне и разпространение) на такова съдържание, коментари или материал в какъвто и да било формат (включително печатен и електронен) за целите на управление на нашия Уебсайт, за реклама на нас, на нашия Уебсайт и на нашите продукти и услуги;
 • Вие гарантирате, че никаква част от подобно съдържание, коментари или материали, няма да бъдат незаконни, заплашителни, клеветнически, нецензурни, порнографски или неморални, или могат да съставляват или насърчават поведение, което би се считало за криминално престъпление или нарушение на закона и Вие не трябва да публикувате каквито и да било материали, които са умишлено предназначени да обезпокояват други потребители;
 • Вие няма да получите възнаграждение за каквото и да било съдържание, коментари или материали, публикувани или подадени за публикация;
 • Вие гарантирате, че такова съдържание, коментари или материали са Ваша оригинална работа и/или че Вие притежавате авторското право и всякакви други приложими права, или сте получили такива права;
 • ако материалът е фотографски или графичен, Вие трябва да сте направили фотографията(ите) или да сте създали графичния материал сами, или да сте получили разрешение, или по друг начин да сте упълномощени от собственика на фотографията(ите) и/или графичния материал и трябва да сте получили съгласието на всички лица, изобразени в него, когато такива лица могат да бъдат идентифицирани; и
 • ние може да публикуваме Вашето име заедно с каквито и да било фотографии или графични материали, подадени от Вас, но имаме право да редактираме или изтриваме всякакви коментари, които сте подали с тях.

10.3. Ние си запазваме правото да откажем, спрем, прекратим или по друг начин да отстраним публикацията на всякакво съдържание, коментари или материали, включително фотографии или графични материали, публикувани или подадени от Вас; това право не следва да се интерпретира като проверка и одобряване от наша стана или отговорност за такова съдържание, коментари или други материали, независимо дали се възползваме или не от такова право. Ние, освен това, си запазваме правото да правим допълнения или да изтриваме текст или графика (включително да редактираме всякакви фотографии или графични материали) за целите на рекламата на нас, нашия Уебсайт и нашите продукти и услуги или с цел защитаване на нашите интереси и интересите на нашия собственик на капитала, на дружества, контролирани от нас или от нашия собственик на капитала, на наши и техни служители, бизнес партньори, потребители или други трети страни; ако направим такива допълнения или изтривания, ние сме отговорни за такива допълнения или изтривания и за текста или графиката във формата, променена от нас.

10.4. Вие се съгласявате да ни обезщетите за всякакви задължения, искове, загуби или вреди и претенции на трети страни, които ние претърпим в резултат от публикуването на каквото и да било съдържание, коментари или материали, публикувани или подадени от Вас.

Ние можем да рекламираме и провеждаме конкурси, игри, състезания или жребии за безплатни награди на нашия Уебсайт. За такива конкурси, игри, състезания или жребии за безплатни награди ще се прилагат специфични правила. Моля внимателно прочетете правилата, приложими за всякакви състезания, игри, конкурси или жребии за безплатни награди, в които участвате, като при взимане на участие от Ваша страна в такива конкурси, игри, състезания и жребии за безплатни награди ще се счита, че Вие сте приели и сте се обвързали с такива правила.

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към уебсайтове, управлявани от трети страни (“Уебсайтове на Трети Страни”). Тези връзки са предназначени да предоставят само допълнителна информация. Включването на нашия Уебсайт на дадена връзка към Уебсайт на Трета Страна не означава, че ние проверяваме, одобряваме, потвърждаваме или поемаме отговорност за този Уебсайт на Трета Страна, неговото съдържание или използване, или използването на продуктите или услугите, предоставяни чрез него. Ние не сме задължени да филтрираме или следим и не сме проверили или следили каквито и да било Уебсайтове на Трети Страни за точност, пълнота или съответствие с приложимото право. Ние не носим отговорност за каквито и да било вреди или загуби, причинени в резултат от Вашата употреба или доверие към такива Уебсайтове на Трети Страни. Вие използвате всякакви Уебсайтове на Трети Страни на Ваш собствен риск. Всички общи условия и политики на Уебсайтовете на Трети Страни, които посещавате, ще се прилагат спрямо Вас, докато сте в тези уебсайтове, и ние Ви препоръчваме да се запознаете с такива общи условия.

13.1. Вие можете да създавате Хипервръзка (Hyperlink) към нашия Уебсайт от друг уебсайт или документ без нашето предварително писмено съгласие в съответствие с условията, посочени в този раздел (Хипервръзки към нашия Уебсайт).

13.2. Никоя подобна хипервръзка:

 • не трябва да създава рамка или каквато и да било друга браузърна или гранична среда около съдържанието на нашия Уебсайт;
 • не трябва да намеква, че ние подкрепяме Вашите продукти или услуги, или каквито и да било продукти или услуги на, или налични чрез уебсайта, на който сте поставили връзка към нашия Уебсайт;
 • не трябва да показва или изобразява каквато и да било търговска марка(и), използвани на нашия Уебсайт, без нашето позволение или без позволението на собственика на такава търговска марка;
 • не трябва да се поставя на уебсайт, който има съдържание, което е незаконно, заплашително, клеветническо, нецензурно, порнографско или неморално, или може да съставлява или да насърчава поведение, което би се считало за криминално престъпление или нарушение на даден закон, или че съгласно личната интерпретация на Fashion Days вреди или може да навреди на интересите или репутацията на Fashion Days или търговците, с които работим (или нашите, или техните продукти и/или услуги); или
 • да не представя нас, нашия собственик на капитала, дружествата, контролирани от нас или от нашия собственик на капитала или търговците, с които работим (или техните продукти и/или услуги) по погрешен, подвеждащ, уронващ престижа или друг обиден начин.

13.3. Вие носите цялата отговорност за уебсайта, на който поставяте връзка към нашия Уебсайт, и за всякакви изявления, представяния или възможни интерпретации във връзка с нас или нашия Уебсайт.

13.4. Вие носите отговорност за довеждане до знанието на настоящите Условия на ползване на лица, които получават достъп до нашия Уебсайт чрез Вашата връзка. Всяко лице, свързващо се към нашия Уебсайт чрез Вашата връзка, следва да бъде обвързано от тези Условия на ползване.

13.5. Ние си запазваме правото да изискваме по всяко време, по наша собствена преценка и по каквато и да било причина отстраняването на каквато и да било връзка, към нашия Уебсайт от друг уебсайт или документ, която сте създал. В такъв случай, Fashion Days Shopping S.R.L. или някое от неговите дъщерни дружества, управляващи Уебсайт, ще Ви изпрати известие за отстраняване чрез имейл до регистранта, споменат в регистрацията на домейна на Вашия уебсайт или до имейл адрес, предоставен на Вашия уебсайт. В рамките на три (3) дни от получаването на известие от Fashion Days, Вие следва да премахнете връзката и няма да включвате връзка към този или друг Уебсайт на Fasion Days на Вашия уебсайт или на уебсайта на някой, свързан с Вас.

14.1. При условията на този раздел ние в лично качество и от името на нашия собственик на капитала, дружествата, контролирани от нас или от нашия собственик на капитала, изключваме всякаква отговорност (независимо дали се основава на договор или на някаква друга основа), възникваща от или във връзка с достъпа или употребата на нашия Уебсайт или даден уебсайт, с който е свързан, до степента, позволена от приложимото право. Това изключване се отнася, но не се ограничава до:

 • загуби от невъзможност за достъп до Уебсайта или технически повреди на Уебсайта;
 • загуба на данни;
 • загуба, причинена от атака, свързана със срив на услугата, вируси или други технологично вредни материали;
 • загуба на приходи или печалби, или очаквани спестявания; и
 • загуба, възникваща от обстоятелства, извън нашия разумен контрол, и загуба, която не е разумно предвидима.

14.2. Ние не се опитваме (и нищо в тези Условия на ползване не следва да се счита като опит) да изключим или да ограничим отговорност и всяко такова изключение или ограничаване на отговорност не се отнася за следните случаи:

 • загуба или вреда, причинена от наша измама, умишлено нарушение или целенасочено подвеждане;
 • отговорност, която съгласно приложимите закони за защита на потребителите или за отговорност за продуктите не може да бъде изключена (както и да се наричат такива закони);
 • каквато и да била друга отговорност, която не може да се изключи или ограничи съгласно приложимото право.

Вие се съгласявате, че носите отговорност пред нас и пред свързаните с нас лица за вреди и загуби, свързани или произтичащи от Ваше нарушение на тези Условия на ползване и се съгласявате да обезщетите и предпазите от отговорност нас и свързаните с нас лица срещу всякакви претенции или искове на трети страни, свързани или произтичащи от Вашето нарушение на тези Условия на ползване.

16.1. Ние може да се свържем с Вас по пощата, по имейл, с кратко съобщение (SMS), с изскачащо съобщение или по телефона, или да Ви предоставим информация чрез публикуването ѝ на нашия Уебсайт.

16.2. Всички известия, изпратени от Вас към нас, трябва да бъдат чрез писмо или имейл до (i) нашия Отдел за обслужване на клиенти (данните за контакт са предоставени на нашия Уебсайт) или (ii) оператора на Уебсайта (данните за контакт са предоставени в началото на тези Условия на ползване и в нашите Условията за доставка).

16.3. Ние можем да изпращаме индивидуално известие до Вас по имейл, или на пощенския адрес, който сте ни предоставили, или в случай на общо известие до всички наши потребители или клиенти, чрез публикуване на информация на нашия Уебсайт по подходящ начин.

16.4. За доказване на факта на предоставяне на каквото и да било известие, ще бъде достатъчно да се докаже, (i) в случай на писмо, че такова писмо е правилно адресирано, поставени са марки и е подадено по поща, (ii) в случай на имейл, че този имейл е бил изпратен до съответния имейл адрес на адресанта, и (iii) в случай на публикуване на информация на нашия Уебсайт, че тази информация е предоставена по подходящ начин, като се има предвид съдържанието на информацията.

16.5. Приложимите закони изискват част от комуникацията, която изпращаме, да бъде в писмен вид. Когато използвате нашия Уебсайт, Вие приемате, че комуникацията с нас ще бъде основно в електронен вид. За договорни цели Вие се съгласявате с тези електронни средства за комуникация и потвърждавате, че всички договори, известия, информация и друга комуникация, които сме Ви предоставили по електронен път, са в съответствие с изискванията на закона за спазване на писмената форма, освен ако приложимото право не позволява такова потвърждаване. Ние и Вие допълнително се съгласяваме да признаваме в нашите взаимни отношения като комуникация в писмен вид със саморъчен подпис (i) валидността на електронните подписи съгласно приложимото право и (ii) всякаква информация в електронна форма, добавена или логически свързана с електронно изявление за установяване на неговото авторство, включително употреба на конкретен профил, освен ако приложимото право не ограничава такова признаване.

16.6. За по-лесна ориентация, Fashion Days предоставя директно комуникационно звено посредством онлайн чат, което, обаче, не се счита за правно обвързваща информация или комуникация с потребители или официална точка за обслужване на клиенти.

16.7. Ако имате въпроси или оплаквания относно нашите правила и условия, някой продукт, услуга на Fashion Days или всякакъв друг въпрос, моля да се свържете с Отдела за обслужване на клиенти (данните за контакт са предоставени на нашия Уебсайт) или да изпратите писмо на оператора на Уебсайта (данните за контакт са предоставени в началото на тези Условия на ползване и в Условията за доставка).

17.1. Прехвърляне на права и задължения: Правата и задълженията, произтичащи от нашето управление и Вашия достъп и използване на нашия Уебсайт, обвързват Вас и нас, и нашите съответни наследници и правоприемници. Освен ако друго не се изисква от приложимото право, Вие не може да прехвърляте, възлагате или по друг начин да се освобождавате от каквито и да било права или задължения и по-конкретно от всякакви задължения за плащане, без нашето предварително писмено съгласие. Ние можем по всяко време да прехвърлим, възложим или по друг начин да се разпоредим с управлението на Уебсайта или части от него, или от каквито и да било наши права или задължения, произхождащи от него, в който случай ние не се освобождаваме от отговорност за изпълнението на нашите задължения към Вас, а страната, на която такива отношения са прехвърлени, встъпва в тях като съдлъжник.

17.2. Отказ от права: Отказът от права от наша страна във връзка с тези Условия на ползване няма да бъде действителен, освен ако не е изрично посочен като отказ от права и не сте уведомени за това в писмен вид.

17.3. Разделение на клаузи: Ако даден съд или компетентен орган реши, че някоя от разпоредбите на тези Условия на ползване е невалидна, недействителна или неприложима съгласно приложимото право, такава разпоредба следва да се промени и интерпретира така, че най-добре да постига целите на първоначалната разпоредба в най-голяма степен, позволена по закон. Останалите разпоредби остават в пълна сила и действие.

17.4. Цялост на договора: Тези Условия на ползване съдържат всички уговорки между Вас и нас по отношение на използването на нашия Уебсайт. Гаранции или изявления, устни или писмени, които не се съдържат в настоящите Условия на ползване, няма да бъдат обвързващи както за Вас, така и за нас, освен ако това не е взаимно договорено в писмен вид между нас и Вас.

В случай че предоставим на потребителите на нашия Уебсайт възможността да публикуват съдържание или коментари, или по друг начин да подават материали за публикуване в различни части на нашия Уебсайт, ние може да не сме запознати със съдържанието на всеки коментар или рецензия показвани на нашия Уебсайт. Ние предприемаме действия на база т. нар. "уведомяване и премахване". Ако смятате, че даден коментар или рецензия, показани на нашия Уебсайт, съдържа обидно изказване, съставлява нарушение на авторско право или нарушение на други права, моля уведомете ни незабавно в писмен вид или по имейл до нашия Отдел за обслужване на клиенти на данните за контакт, посочени на нашия Уебсайт и, ако е възможно, предоставете материал, подкрепящ Вашето оплакване.

В някои държави Вие имате възможността да подадете извънсъдебно оплакване и на право на защита, на което Fashion Days е обект. Имате следните възможности:

В Република България:

Комисия за защита на потребителите, със седалище на площад Славейков № 4A, етаж 3, София, уебсайт: https://www.kzp.bg/

В Унгария:

Fogyasztói jogvita rendezése érdekében a Pest Megyei Békéltető Testület eljárása kezdeményezhető; a békéltető testület elérhetőségei: https://www.pmkik.hu/world/PMKIKWEB.nsf/all/Bekelteto_TestuletMenulap , 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331., Телефон: +36 1 4747 921, Email: pmbekelteto@pmkik.hu, egyéb esetben a fogyasztóvédelmi hatóság (Pest Megyei Kormányhivatal) jár el, a fogyasztóvédelmi hatóság elérhetősége: https://www.nfh.hu/node/4535 Cím 1135 Budapest, Lehel utca 43-47 Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270. Телефон: +36 1 329-7017,  +36 1 236-3900, Телефакс: +36 1 235-0856, E-mail: fogyved.pestmegye@nfh.hu.

В Румъния:

Комисия на окръг Илфов за защита на потребителите, адрес: Букурещ, ул. Трансилванией № 2, Окръг 1, пощенски код 010798, тел.: 021/315.03.55, Факс: 021/315.03.28;

https://www.anpc.gov.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=78&Itemid=54

Тези Условия на ползване и всички въпроси, възникващи или свързани с тези Условия и този Уебсайт, включително неговото съдържание са подчинени на правото на държавата, както е посочено по-долу. Съдилищата на същата тази държава имат изключителната юрисдикция да разрешават всякакви спорове, които може да възникнат от или във връзка с тези Условия на ползване или употребата на нашия Уебсайт. Уебсайтовете и съответните свързани с тях приложимо право и компетентна юрисдикция са следните:

www.fashiondays.bg: законите на Република България и съдилищата в Република България;
www.fashiondays.hu: законите на Унгария и съдилищата в Унгария;
www.fashiondays.ro: законите на Румъния и съдилищата в Румъния;
www.fashiondays.com: законите на Румъния и съдилищата на Румъния.


Версия: август 2016 г.

 

1.1. Групата от компании Fashion Days управлява уебсайтове (включително мобилни приложения) (“Уебсайтът(овете)”) в различни държави, за да търгува с модни и лайфстайл продукти пред крайни клиенти с цел продажба на дребно, както следва:

www.fashiondays.bg: се управлява от "Фешън дейс шопинг" ЕООД, търговско дружество, регистрирано съгласно законите на Република България, седалище и адрес на управление в София, бул. Н. Вапцаров № 53 Б, ЕИК 201317443 и банкова сметка - IBAN: BG07RZBB91551038745204, BIC: RZBBBGSF, безплатен телефонен номер: 0800 466 00, e-mail: fashion@fashiondays.bg;

www.fashiondays.hu: се управлява от Fashion Days Shopping Zrt. /Фешън дейс шопинг Зрт./, седалище: H-2000 Сжентендре, ул. Ковач Лазло 18., регистрирано в търговския регистър, поддържан от Районния съд на окръг Пест, под номер: Cg. 13-10-041081, данъчен номер: 14881473-2-13, e-mail: fashion@fashiondays.hu;

www.fashiondays.ro: се управлява от Fashion Days Shopping S.R.L. /Фешън дейс шопинг С.Р.Л./, адрес: Окръг Илфов, община Чиайна, ул. Индустриилор 21, пощенски код 077040, Румъния; e-mail: fashion@fashiondays.ro;

В този документ терминът “Уебсайтът(овете)” означава и се отнася също и до всяка част от гореизброените Уебсайт(ове) и/или тяхното съдържание.

1.2. Вашите правни отношения са с това Fashion Days дружество, което управлява посетения от Вас Уебсайт и/или Уебсайта, чрез който извършвате онлайн транзакция, освен ако не е изрично посочено друго.

1.3. Дружествата на Fashion Days по-горе и всяко от техните дъщерни дружества, се посочват по-долу заедно и поотделно като “Fashion Days”. В случай на съмнение, терминът “Fashion Days” или “ние” се отнася за оператора на посетения от Вас Уебсайт.

1.4. Продуктите, предлагани чрез нашия Уебсайт, могат да бъдат продукти, произведени и/или брандирани от или от името на производител-трета страна, или продукти, произведени и/или брандирани за и от името на Fashion Days.

2.1. Настоящите Условия на доставка, включително всякакви политики или други условия и правила, към които този документ препраща и които са публикувани на Уебсайта, със съответните изменения във времето (“Условия на доставка”), уреждат доставката от наша страна на продуктите, изложени на нашия Уебсайт на страниците с продукти. Моля прочетете тези Условия на доставка внимателно. Преди да завършите Вашата поръчка, Вие ще бъдете изрично помолен да приемете Условията на доставка във версията, публикувана на нашия Уебсайт към момента на Вашата съответна поръчка. Чрез приемането им, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от Условията на доставка, които са в сила към момента на Вашата поръчка. Ако не ги приемете, Вие нямате право да поръчате от нашия Уебсайт.

2.2. Ние си запазваме правото да правим промени по всяко време в нашите Условия на доставка чрез публикуване на променените Условия на нашия Уебсайт без други известия. Съществените промени ще бъдат допълнително съобщени по подходящ начин. Всяка промяна ще се прилага само за нови поръчки, освен ако не е уговорено друго между нас. Преди завършване на Вашата поръчка, Вие ще бъдете изрично помолен да приемете Условията на доставка във версията, публикувана на нашия Уебсайт към момента на Вашата поръчка. Моля уверете се, че сте прегледал Условията на доставка всеки път преди да завършите Вашата поръчка. С приемането им, Вие се съгласявате да бъдете обвързан с Условията на доставка в съответната версия, публикувана на нашия Уебсайт към момента на Вашата съответна поръчка.

3.1. Ние доставяме продукти, поръчани чрез нашия Уебсайт(ове) само на физически лица / крайни клиенти с адрес на доставка в държавите, посочени по-долу (“Обслужвани държави”):

www.fashiondays.bg: Република България;
www.fashiondays.hu: Унгария;
www.fashiondays.ro: Румъния.

3.2. Ние може да правим промени в списъка с Обслужвани държави. В случай че в някакъв момент дадена Обслужвана държава е извън ЕС и Вие направите чрез нашия Уебсайт поръчка с адрес на доставка в такава Обслужвана държава извън ЕС, Вие може да бъдете обект на митнически налози и данъци, които се таксуват при достигане на поръчания продукт на адреса на доставка. В такъв случай всякакви подобни такси за митническо освобождаване ще бъдат за Ваша сметка. Вие може да се свържете с Вашата местна митническа служба, за да получите допълнителна информация. Също така, моля обърнете внимание, че всякакви подобни задгранични доставки могат да бъдат отваряни и инспектирани от митническите власти.

3.3. Ние си запазваме правото едностранно да (i) ограничаваме количествата, които Вие може да поръчвате, или за които ние приемаме поръчка, включително до разумните количества за употреба от краен клиент и/или да (ii) ограничим или изключим възможността да поръчвате продукти или услуги, и/или да (iii) ограничим или изключим някои от наличните методи за доставка и плащане за Вас, и/или да (iv) ограничим и изтрием (до степента, позволена по закон) Вашия акаунт, включително, но не само, въз основа на поведение или действие, което Вие сте извършил на нашия Уебсайт, ако достъпът до или съществуването на Вашия акаунт или използването му може по някакъв начин да нанесе вреда на Fashion Days или ако ние установим нередности и/или нарушения на някоя от разпоредбите на нашите Общи условия. В такъв случай Вие може да се обърнете към Отдела за обслужване на клиенти чрез данните за контакт, посочени на нашия Уебсайт, за да получите информация за нашето решение или действие.

Чрез приемането на тези Условия на доставка, Вие потвърждавате, че сте потребител на възраст поне 18 години и че имате право да сключвате обвързващи договори от свое име, както и че всички предоставени и необходими данни за Вашата покупка са точни, пълни и верни към момента на подаване на поръчката.

5.1. Информация относно особеностите и характеристиките на продуктите е налична на продуктовите страници на нашия Уебсайт. Съдържанието на Уебсайта не е предложение за сключване на договор за продажба от правна гледна точка, а е покана да се направи предложение. Съответно ако направите поръчка чрез нашия Уебсайт, Вашата поръчка представлява предложение до нас за закупуване на продукт, изложен на нашия Уебсайт. Вашата поръчка следва да бъде приета от нас, както е описано по-долу.

5.2. Поръчка може да бъде направена само през нашия Уебсайт. За да направите това, ще преминете през опростен процес, в края на който Вие потвърждавате поръчката чрез натискане на бутона "Потвърди и плати". Бутонът ясно ще посочва, че подаването на поръчката води до Ваше задължение за нейното плащане. Преди да потвърдите поръчка, винаги ще бъдете информиран за общата цена, която трябва да се заплати, и винаги имате възможността да проверите и евентуално да коригирате Вашата поръчка.

5.3. След като направите поръчка, ще получите имейл от нас, потвърждаващ получаването и регистрацията на Вашата поръчка (“Потвърждение за получена поръчка”). Това не означава, че Вашата поръчка е приета. Вашата поръчка съставлява предложение до нас да закупите продукт, посочен на нашия Уебсайт. Всички поръчки следва да бъдат приети от нас. Договорът между Вас и нас се сключва само при приемане на Вашата поръчка от наша страна. Договорът ще се отнася само до тези продукти, за които ние сме приели Вашата поръчка. Ние ще потвърдим приемането на Вашата поръчка, като Ви изпратим имейл с потвърждение, че продуктът е бил изпратен (“Потвърждение за доставка”). В случай че не можем да изпълним договор поради неналичност на продукти на склад, ние ще Ви информираме и ще Ви възстановим платената от Вас за този продукт сума, ако има такава, в съответствие с разпоредбите за възстановяване на суми, съдържащи се в раздела за Вашите законови права на отказ, посочени в тези Условия на доставка.

5.4. Моля обърнете внимание, че само продукти, посочени на нашия Уебсайт с описание на продукта и с продажна цена, са предназначени за продажба. Рекламни материали, включително, но не само банери, показвани на нашия Уебсайт и/или в нашите канали в социални мрежи, имат за цел единствено да промотират съответната марка и не създават задължение за Fashion Days да има налични или да направи налични за продажба съответните продукти, показани на тези рекламни материали.

Ние можем да прекратим договора за доставка, без да носим отговорност за вреди, чрез едностранно известие в следните случаи:

 • данните, предоставени от Вас на Уебсайта са непълни или неверни;
 • неспазване от Ваша страна на нашите Общи условия (освен в случаите на незначително несъответствие);
 • Вашата дейност на Уебсайта причинява или може да причини вреди от какъвто и да било характер у нас, наши свързани дружества или доставчици;
 • извършването на три неуспешни последователни опита за доставка на един и същ продукт.

7.1. В допълнение към Вашето законово право на отказ (вижте отделния раздел) или Вашите права, в случай че даден продукт е дефектен или по друг начин несъответстващ на договореното (вижте раздела за гаранция), ние доброволно Ви даваме правото да върнете продукт поради каквато и да било друга причина, както е описано по-долу в този раздел за връщане на продукти.

7.2. Това право за връщане на продукти не се прилага за (i) продукти, направени съгласно Вашите спецификации или явно персонализирани; (ii) продукти, които могат да влошават качеството си или продукти с кратък срок на годност; (iii) продукти, които не могат да бъдат върнати поради причини, свързани със защита на здравето или с хигиената, и които са разпечатани след доставка; или (iv) запечатани звуко- или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставка.

7.3. Вие може да ни изпратите обратно продукта възможно най-скоро, но в никакъв случай по-късно от 30 дни от датата на доставка, заедно с попълнения Формуляр за връщане на продукти (RMA), който е приложен в пакета, доставен до вас. RMA също така ще включва стикер с адрес за връщане на продукта, който вие трябва да отлепите от RMA и да залепите на пакета за връщане. Вие ще трябва да поемете преките разходи за връщане на продуктите.

7.4. За да върнете продукт, той трябва да е:

 • в оригиналното си състояние и опаковка; оригинална опаковка се отнася за опаковката на продукта, а не за пакета на Fashion Days (напр. часовникът трябва да се изпрати обратно до нас в оригиналната му опаковка; същото се отнася например за маратонки, чийто размер не е подходящ за Вас); и
 • с всички прикрепени етикети, които не трябва да бъдат премахнати, без следи от носене или използване, неповреден и в цялост, заедно с всички аксесоари, гаранционни документи, ръководство за употреба и др.

7.5. Ако критериите по-горе не бъдат покрити, за съжаление ние няма да може да приемем върнатия продукт и съответно няма да може да Ви възстановим заплатената сумата. Ние си запазваме правото да изискаме от Вас разходите за повторно изпращане на продукта обратно до Вас.

7.6. (изм. с решение от 19.10.2016 г.; изм. с решение от 16.02.2017 г.) Ако приемем връщането на продукта, ние следва да Ви възстановим всички плащания, получени от Вас във връзка с върнатия продукт (освен разходите, описани в следващите изречения и разходите за връщане на продукта) не по-късно от 14 дни от получаване на върнатия продукт от нас. Ние ще Ви възстановим разходите, направени в резултат на Вашия избор за най-евтиния начин на доставка, предлаган от нас, но не и разходите, които са в резултат на избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния, предлаган от нас. В случай, че Вашият отказ не касае всички продукти от една обща пратка, ние няма да възстановим таксата за доставка, ако такава е платена, тъй като тя е приложима за продуктите от общата пратка, по отношение на които не сте упражнили правото си на отказ.

7.7. Ние ще извършваме такива възстановявания на суми посредством банков превод.

7.8. Ако желаете да замените продукт (например различен размер или друг продукт), такава замяна ще бъде третирана като връщане. Ще Ви бъде възстановена сумата съгласно този раздел и Вие следва да подадете нова поръчка за заменящия продукт.

7.9. Вашето право да връщате продукти съгласно този раздел е отделно от Вашето законово право да се откажете от Вашата поръчка или от Вашия договор (вижте отделния раздел).

8.1. Срок за отказ

Вие имате законовото право да се откажете от поръчка или от договор в рамките на 14 дни без каквато и да било причина. За да спазите срока за отказ е достатъчно да изпратите съобщение за отказ преди изтичане на периода за отказ. Периодът за отказ ще изтече 14 дни след:

 • датата на доставка, което означава датата, на която Вие или посочена от Вас трета страна (различна от куриера) сте приели и физически владее продукта; или
 • в случай на повече продукти, поръчани с една поръчка и доставени поотделно: (i) датата, на която Вие или трето лице (различно от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последния продукт, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим остатъка от поръчаните продукти; или
 • в случай на поръчка, свързана с доставка на продукт, състоящ се от множество части: (i) датата, на която Вие или трето лице (различна от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последната част, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим останалите части.

8.2. Упражняване на правото на отказ

Вие трябва да информирате Fashion Days за Вашето решение за отказ чрез недвусмислено изявление. По-конкретно, Вие може да използвате една от следните възможности:

 • Възможност 1 (формуляр за отказ): Вие можете да използвате формуляра за отказ, наличен на нашия Уебсайт, но това не е задължително.

За www.fashiondays.bg: https://www.fashiondays.bg/page/terms/withdraw/;

За www.fashiondays.hu: https://www.fashiondays.hu/page/terms/withdraw/;

За www.fashiondays.ro: https://www.fashiondays.ro/page/terms/withdraw/.

 • Възможност 2 (писмо или имейл): Изпратете писмо по пощата или имейл до Отдела за обслужване на клиенти чрез данните за контакт, посочени на нашия Уебсайт, които съдържат Ваше недвусмислено изявление за отказ. Препоръчваме Ви да включите (i) номера на поръчката (Order ID) или номера на фактурата, (ii) номера на банковата сметка / собственик на банкова сметка, по която следва да бъдат възстановени заплатените суми и (iii) ясна декларация, че се отказвате от въпросния договор за продажба. 

8.3. Изключения

Вие нямате право да се откажете от договора в следните случаи: (i) продукти, направени съгласно Вашите спецификации или явно персонализирани; (ii) продукти, които могат да влошават качеството си или продукти с кратък срок на годност; (iii) продукти, които не могат да бъдат върнати поради причини, свързани със защита на здравето или хигиената, и които са разпечатани след доставка; (iv) запечатани звуко- и видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставка.

8.4. Последици от отказа

8.4.1. (изм. с решение от 02.09.2016 г.; изм. с решение от 16.02.2017 г.) Възстановяване на заплатени суми: Ние ще Ви възстановим всички плащания, получени от Вас във връзка с върнатия продукт (освен разходите, описани в следващите изречения и разходите за връщане на продукта), не по-късно от 14 дни от датата, на която сме били информирани за Вашия отказ. Ние ще Ви възстановим разходите, направени в резултат на Вашия избор за най-евтиния начин на доставка, предлаган от нас, но не и разходите, които са в резултат на избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния, предлаган от нас. В случай, че Вашият отказ не касае всички продукти от една обща пратка, ние няма да възстановим таксата за доставка, ако такава е платена, тъй като тя е приложима за продуктите от общата пратка, по отношение на които не сте упражнили правото си на отказ. Ще извършваме такива възстановявания на суми посредством банков превод по посочена от Вас лична банкова сметка, открита в Обслужваната държава и във валутата, в която сумата е платена. Ние имаме право да задържим възстановяването на сумата докато получим продукта обратно или докато Вие предоставите надлежни доказателства за изпращането на стоките обратно, което настъпи по-рано.

8.4.2. Връщане на продукти: Вие се задължавате да изпратите продуктите обратно до адреса за връщане не по-късно от 14 дни от датата, на която сте ни съобщил за Вашия отказ. Крайният срок ще се счита за спазен, ако ни изпратите продукта преди изтичане на срока от 14 дни. Вие се съгласявате да върнете продукта само по пощата или чрез куриер. Може да намерите адреса за връщане (i) на стикера с адреса за връщане, който е приложен вътре в пакета, доставена до Вас, (ii) посочен в раздела Често задавани въпроси (FAQ) на нашия Уебсайт, или (iii) като се свържете с нашия Отдел за обслужване на клиенти чрез данните за контакт, посочени на нашия Уебсайт.

8.4.3. Разходи за връщане на продукта: Вие ще трябва да заплатите преките разходи за връщане на продукта до нас.

8.4.4. Ваша отговорност: Вие сте отговорен за намалената стойност на продуктите, в резултат от боравенето с тях, различно от нужното за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на продуктите.

9.1. Ние възнамеряваме да доставяме в рамките на очаквания срок на доставка, посочен за конкретен продукт на нашия Уебсайт, но не по-късно от 30 дни от получаване на Вашата поръчка. Очакваният срок на доставка, посочен за конкретни продукти на нашия Уебсайт, е само приблизителен и насочващ и не отменя 30-дневният срок на доставка, посочен в този раздел. Ако ние нямаме възможност да доставим в рамките на 30-дневния срок на доставка, ние ще Ви информираме по имейл. Вие може да изберете удължаване на срока на доставка с още 30 дни или да отмените поръчката по имейл или с писмо. В случай че ние не получим отговор от Вас в рамките на 3 работни дни от датата на нашето уведомление, ще се счита, че Вие сте приел удължението на срока на доставка, което не ограничава Вашите права да отмените или да се откажете от Вашата поръчка. Ако в рамките на удължения срок на доставка ние отново нямаме възможност да изпълним доставката, ние ще Ви информираме по имейл и до степента, позволена от закона, ще договорим с Вас условията на доставка, ако има такава.

9.2. Ние доставяме продуктите, за които сме приели Ваша поръчка, чрез избрано от нас дружество за куриерски услуги. Ние доставяме до адреса, който Вие сте ни предоставил. Ние не носим отговорност ако адресът е неправилен или непълен.

9.3. (изм. с решение от 16.02.2017 г.) В зависимост от стойността на добавените във Вашата поръчка продукти към същата може да бъде начислена такса за доставка, както е посочено в приложимите Методите на Доставка и плащане съгласно т. 11.3.1 по-долу. В тези случаи преди да завършите Вашата поръчка на нашия Уебсайт ще бъдат посочени точната стойност на таксата за доставка, както и общата стойност по договора, в това число цена на поръчаните продукти и цена на доставката им. Със сключването на договора от разстояние Вие предоставяте изричното си съгласие за заплащане на общата стойност на договора, в това число и на таксата за доставка, ако има такива, в посочения при сключване на договора размер.

10.1. Рискът от загуба или повреда на продуктите се прехвърля към Вас в момента, в който Вие или трета страна, посочена от Вас (различна от куриера, упълномощен от Fashion Days) получи физическото владение върху продуктите. В случай на връщане на продукти, рискът от загуба или повреда на продуктите се прехвърля върху нас, когато ние или трета страна, посочена от нас, получи физическото владение върху продуктите.

10.2. Собствеността върху продуктите ще се прехвърли към Вас само след като получим пълното плащане на всички суми, дължими по отношение на продуктите, включително когато е приложимо, таксите за доставка, таксите за обработка или подобни такси, ако има такива. В случай на връщане на продукта, собствеността върху продуктите ще се прехвърли към нас след изпълнение на нашите задължения за възстановяване на сумите съгласно тези Условия на доставка.

11.1. Цена

11.1.1. Цените на продуктите са тези, посочени на нашия Уебсайт към момента на Вашата поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

11.1.2. Цените на продуктите са посочени във валутата, посочена на Уебсайта, и включват ДДС. Продуктите се фактурират изключително и само във валутата, посочена на Уебсайта. Ние не сме отговорни за каквито и да било такси за обмяна или превалутиране на валута, прилагани от банката издател на Вашата кредитна или дебитна карта. Такива такси за валутни преобразувания се поемат от Вас.

11.1.3. Фактури се издават само на името на лицето, което е направило поръчката.

11.1.4. Цени, посочени на Уебсайта и зачертани с линия, показват препоръчаната от производителя цена на дребно за продажба на продуктите на пазара на пълна и крайна цена. Тези препоръчителни цени могат да варират спрямо различните държави, въз основа на политиките на ценообразуване на производителя, приложимия ДДС и измененията във валутните курсове. Тези цени са само насочващи и нямат никаква правна стойност.

11.1.5. Общата цена на продуктите, включително ДДС и всякакви други разходи или такси, приложими за Вашата конкретна поръчка (включително разходи за доставка до адрес в Обслужвана държава), ще бъде показана на нашия Уебсайт преди последната стъпка, с която може да завършвате Вашата поръчка. Моля имайте предвид, че в случай, че дадена Обслужвана държава е извън ЕС, Вие може да бъдете обект на митнически налози и данъци, които се таксуват при достигане на поръчания продукт на адреса на доставка. Ние нямаме контрол върху такива такси за митническо освобождаване и такива такси са изцяло за Ваша сметка. Може да се свържете с Вашата местна митническа служба, за да получите допълнителна информация.

11.1.6. Цените на продуктите и други разходи могат да бъдат променяни по всяко време, но такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

11.1.7. В някои случаи, изисквани от приложимото право, цената за електронни продукти под ниско напрежение включва екологична такса (зелена такса). Ако са Ви необходими подробности за точния размер на екологичната такса, моля свържете се с нашия Отдел за обслужване на клиенти.

11.1.8. Нашият Уебсайт съдържа голям брой продукти. Ние не можем да изключим вероятността, въпреки най-големите усилия, които полагаме, някои продукти да имат неправилна цена. Ние обикновено проверяваме цените като част от нашите процедури на доставка, така че когато правилната цена на продуктите е по-ниска от тази на нашия Уебсайт, ние ще таксуваме по-ниската цена, когато доставяме продукта до Вас. Ако правилната цена на продуктите е по-висока от посочената цена, ние няма да таксуваме по-високата цена без да ви информираме, а по наша преценка или ще се свържем с Вас за инструкции преди доставка на продукта, или ще отхвърлим поръчката Ви и ще Ви уведомим за това.

11.2. Отстъпки от цената

11.2.1. Ние може да предоставяме отстъпки за продуктите, закупени от нашия Уебсайт, съгласно правилата за отстъпки, определени от нас. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване). Вие нямате право на отстъпка, освен ако ние не определим друго и Вие, съответно Вашата поръчка отговаря на съответните правила за отстъпка.

11.2.2. Освен ако друго не е посочено от нас, отстъпките се изваждат от общата сума на Вашата следваща поръчка. В случай на поръчка на няколко продукта (i) еднакъв процент отстъпка ще бъде приложен върху всеки продукт от тази поръчка или (ii) ще се приложи фиксираната отстъпка пропорционално върху всеки продукт от тази поръчка; в случай че сумата не може да се приложи по равно, остатъкът ще бъде приложен към продуктите от поръчката един по един, докато не остане отстъпка.

11.2.3. Когато връщате продукт, който Ви дава правото на възстановяване на сумата по каквато и да било причина (доброволно право на връщане на продукта, законово право за отказ, гаранция), цената, обект на възстановяване, следва да бъде намалена със стойността на отстъпката, приложена върху продукта, и само действително платената сума следва да бъде възстановена.

11.2.4. Отстъпката не може да се предоставя под формата на пари в брой или възстановяване на пари.

11.3. Доставка и Плащане

11.3.1. Вие може да използвате един от методите на Доставка и плащане, посочени на нашия Уебсайт, при условията, описани там, ако има такива.

За www.fashiondays.bg: https://www.fashiondays.bg/page/payment-methods/;

За www.fashiondays.hu: https://www.fashiondays.hu/page/payment-methods/;

За www.fashiondays.ro: https://www.fashiondays.ro/page/payment-methods/.

11.3.2. Времето за плащане зависи от метода на доставка и плащане, който изберете и/или от третата страна-доставчик на платежна услуга, която изберете (вижте следващия раздел). Ако не можем да изпълним доставката на някой поръчан продукт, след като сте извършили плащането, ние ще Ви възстановим платената сума за този продукт, ако има такава, съгласно разпоредбите за възстановяване на плащане от раздела за законовото Ви право на отказ от настоящите Правила за доставка.

11.3.3. Когато избирате метод на доставка и плащане, включващ трета страна-доставчик на платежни услуги, Вие може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна и Вие извършвате плащането съгласно разпоредбите и условията, приложими между Вас и третата страна-доставчик на платежни услуги; ние Ви препоръчваме да проверите тези разпоредби и условия.

11.3.4. Ние си запазваме правото едностранно да ограничим възможните за Вас методите на доставка и плащане. Ако такова ограничение се приложи за Вас и Вие желаете да получите повече информация относно него, можете да се свържете с нашия Отдел за обслужване на клиенти.

11.3.5. Ние няма да носим отговорност, ако даден метод на доставка и плащане, включващ трета страна-доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира.

11.3.6. Ние си запазваме правото да правим промени на наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на Уебсайта без друго известие.

11.3.7. Всяка страна заплаща своите собствени разходи за използването на средства за дистанционна комуникация, за да сключи договора за продажба.

12.1. За продуктите, които продаваме чрез нашия Уебсайт, ние гарантираме съответствие и качество на продуктите до степента и за периода, посочени в тези Условия на доставка и всякакви съпътстващи продукта документи (напр. гаранционни сертификати), които ние предоставяме или правим налични за Вас. Ние Ви гарантираме, че такъв продукт, при доставка и за съответния гаранционен срок, ще съответства във всички съществени аспекти на своето описание, ще бъде със задоволително качество и ще бъде разумно пригоден за всички цели, за които продуктите от този вид обикновено се доставят.

12.2. Нашата гаранция обикновено се базира на гаранциите, които сме получили от производителя или упълномощения представител на производителя относно качеството, сертификатите за автентичност и/или сертификатите за съответствие.

12.3. Вие винаги имате правата на потребителска гаранция предоставени съгласно императивните разпоредби на приложимо право. В случай че гаранцията, която ние Ви предоставяме с настоящото ограничава или изключва някакви права, които Вие може да имате съгласно императивните разпоредби на приложимото право, такива императивни разпоредбите имат превес.

12.4. Гаранционният срок е 24 месеца от датата на доставката, освен ако (i) друг гаранционен срок е посочен в съпътстващите продукта документи (по-конкретно, гаранционния сертификат) и такъв по-кратък гаранционен срок е допустим от закона за такива специфични продукти или (ii) този продукт има среден период на употреба по-кратък от 24 месеца, в който случай гаранционният срок се намалява до периода, равняващ се на такъв среден период на употреба.

12.5. Гаранцията се предоставя при условие, че Вие сте действал в съответствие с инструкциите за употреба и поддръжка, (i) които са очевидни предвид съответния контекст или естество на продукта и/или (ii) които са посочени на етикета, придружаващ продукта, и/или (iii) които ние сме Ви предоставили или осигурили налични.

12.6. Гаранцията не се прилага за нормално износване и овехтяване на продуктите (или части от тях), причинено от стандартна употреба. Гаранцията също така не се прилага за дефекти, причинени от неправилна употреба, непрофесионално или неподходящо третиране или всякакви потенциални вреди, настъпили в резултат на такива. За продукти, продавани на по-ниска цена, гаранцията не се прилага за дефекти, поради които е договорена по-ниската цена. За предварително използвани продукти, ако има такива, ние не сме отговорни за недостатъци, които съответстват на нивото на употреба или износване на продукта при доставянето му до Вас.

12.7. Информация за сроковете и условията на гаранцията на Fashion Days и общи инструкции за употреба и поддръжка на определени продукти може да бъде предоставена или осигурена налична за Вас (i) на нашия Уебсайт или (ii) под формата на документ или брошура, доставени с продукта:

За www.fashiondays.bg: https://www.fashiondays.bg/page/warranty/;

За www.fashiondays.hu: https://www.fashiondays.hu/page/warranty/;

За www.fashiondays.ro: https://www.fashiondays.ro/page/warranty/.

12.8. Мерки в случай на недостатъци или несъответствие:

12.8.1. Ако продуктът, който сме Ви доставили има недостатъци или не съответства на уговореното, Вие имате правата, произтичащи от нашата гаранция. Вие нямате право и разпоредбите на този раздел (мерки в случай на недостатъци или несъответствие) не се прилагат, ако сте знаели за недостатъка при направата на Вашата поръчка, или ако Вие (или някой, за който Вие носите риска) сте причинил недостатъка.

12.8.2. Ако даден продукт, който сме Ви доставили има недостатък или не съответства на договора, моля уведомете ни възможно най-скоро в разумен срок след установяването на несъответствието и ни върнете продукта. В такъв случай Вие трябва да ни предоставите документите, подкрепящи Вашето оплакване, включително (i) попълнения RMA формуляр, фактурата или доказателство за плащане, и (ii) писмена декларация или други документи, на които основавате Вашата претенция и основанията за оплакването, и (iii) други документи, както се изискват от приложимото право. Ние ще прегледаме продукта съобразно с това.

12.8.3. Вие имате правото да поискате поправка или замяна на продукта, ако такова искане не е неразумно по отношение на естеството на недостатъците или несъответствието. Ако ние нямаме възможността да предложим надлежна поправка или замяна на продукта, ние ще Ви възстановим сумата, платена от Вас на нас за този продукт. Чрез приемане на тези Условия на доставка Вие изрично се съгласявате, че съгласно нашето гаранционно задължение ние може да изберем да Ви възстановим сумата, платена от Вас на нас за този продукт и че от гледна точка на потребителските Ви права възстановяването на сумата е поне толкова благоприятно за Вас колкото и другите гаранционни права, които може да имате.

12.8.4. В случай на поправка или замяна, ние ще поправим или заменим и ще доставим поправения или заменен продукт без допълнителни разходи за Вас. В такъв случай Вие нямате право на възстановяване на платените суми или на намаление от продажната цена. За такъв поправен или заменен продукт ще се прилагат същите срокове и условия като тези на първоначалния договор за продажба. В случай на повторно възникване на същия дефект на поправения или подменен продукт, в допълнение към всякакви други гаранционни права, които може да имате, Вие може също така да върнете продукта и да поискате възстановяване на платената за него сума.

12.8.5. (изм. с решение от 16.02.2017 г.) В случай на възстановяване на сумата, ние ще Ви възстановим във възможно най-кратки срокове цялата сума, получена от Вас за този продукт, включително платената от Вас такса за доставка, ако има такива, както и всякакви разумни преки разходи, които сте направили по връщането на продукта до нас.

12.8.6. Ние ще извършваме такива възстановявания посредством банков превод. Ако вече не сте го направил, моля изпратете ни най-късно в момента на връщане на продукта данни за Вашата лична банковата сметка, открита в Обслужваната държава и във валутата, в която сумата е платена (име на банка, IBAN, име на титуляр на сметка), по която можем да извършим възстановяването на сумата.

12.8.7. Ние ще Ви възстановим всякакви разумно направени преки разходи за връщането на продукт с недостатъци или несъответстващ продукт към нас. Също така, в случай на доставка на един/повече продукт(и) до Вас, които не сте поръчали, ние ще Ви възстановим такива разходи за връщането им.

12.9. В случай че за даден продукт няма гаранционен сертификат, фактурата или доказателството за плащане служи като такъв. За да можете, в случай на необходимост, да предявите Вашата гаранция, ние Ви съветваме да запазите гаранционния сертификат, фактурата или доказателство за плащане на продукта.

13.1. При условията на този раздел, ние в лично качество и от името на нашия собственик на капитала, и дружествата, контролирани от нас или от нашия собственик на капитала, изключваме всякаква отговорност (независимо дали се основава на договор или на някаква друга основа) до степента, позволена от приложимото право, възникваща от или във връзка с продажбата на продукт от нас на Вас.

13.2. Ние не се опитваме (и нищо в тези Условия на доставка не следва да се счита като опит) да изключим или да ограничим отговорността и всяко такова изключение или ограничаване на отговорност не се отнася за следните случаи:

 • загуба или вреда, причинена от наша измама, умишлено нарушение или целенасочено подвеждане;
 • отговорност, която съгласно приложимите закони за защита на потребителите или за отговорност за продуктите не може да бъде изключена (както и да се наричат такива закони);
 • каквато и да било друга отговорност, която не може да се изключи или ограничи съгласно приложимото право.

13.3. Ние няма да носим отговорност за каквато и да било невъзможност или забавяне на изпълнението на каквито и да било наши задължения във връзка с договор, които са причинени от събития извън нашия разумен контрол (“Форсмажорно събитие”). Форсмажорно събитие включва, но без да се ограничава до, граждански безредици, бунт, терористична атака, война, пожар, природно бедствие, епидемия, невъзможност за използване на сухопътна или въздушна доставка, или други средства за обществен или частен транспорт; невъзможност за използване на обществени или частни телекомуникационни мрежи; актове, закони, разпоредби или ограничения на някое управление.

13.4. Моля имайте предвид, че Вие трябва да спазвате всички приложими закони и разпоредби. Ние не носим отговорност за каквито и да било нарушения от Ваша страна на такива закони.

15.1. Прехвърляне на права и задължения: Договорът между Вас и нас е обвързващ за Вас, и за нас, и за съответните наши наследници и правоприемници. Освен ако друго не се изисква от приложимото право, Вие не може да прехвърляте, възлагате или по друг начин да се освобождавате от договор или от каквито и да било права или задължения във връзка с него и по-конкретно всякакви задължения за плащане, без нашето предварително писмено съгласие. Ние може да прехвърлим, възложим или по друг начин да се разпоредим с договор или с каквито и да било права и задължения, произхождащи от него, по всяко време, като в такъв случай ние не се освобождаваме от отговорност за изпълнението на нашите задължения към Вас, а страната, на която такива отношения са прехвърлени, встъпва в тях като съдлъжник.

15.2. Отказ от права: Отказът от права от наша страна във връзка с тези Условия на доставка или с която и да било клауза на сключен договор няма да бъде действителен, освен ако не е изрично посочен като отказ от права и не сте уведомен за това в писмен вид.

15.3. Разделение на клаузи: Ако даден съд или компетентен орган реши, че някоя от разпоредбите на тези Условия на доставка или договор за продажба е невалидна, недействителна или неприложима съгласно приложимото право, такава разпоредба следва да се промени и интерпретира така, че най-добре да постига целите на първоначалната разпоредба в най-голяма степен, позволена по закон. Останалите разпоредби остават в пълна сила и действие.

15.4. Цялост на договора: Тези Условия на доставка и всякакви документи (включително в електронна форма или публикувани на нашия Уебсайт), към които настоящите Условия препращат, както и всички клаузи на договора за продажба съставляват цялостното споразумение между Вас и нас по отношение на Вашата поръчка и договора за продажба. Гаранции, изявления или стимули, устни или писмени, които не се съдържат в тях няма да бъдат обвързващи както за Вас, така и за нас, освен ако това не е взаимно договорено в писмен вид между нас и Вас.

В някои държави Вие имате възможността да подадете извънсъдебно оплакване и право на защита, на което Fashion Days е обект. Имате следните възможности:

В Република България:

Комисия за защита на потребителите, със седалище на площад Славейков № 4A, етаж 3, София, уебсайт: https://www.kzp.bg

В Унгария:

В случай, че правен спор между Fashion Days и клиент не може да е разрешен по добронамерен начин, страните имат право да се обърнат към арбитражна комисия, съд или служби за защита на потребителите за разрешаване на спора, както е посочено по-долу.

Fogyasztói jogvita rendezése érdekében a Pest Megyei Békéltető Testület eljárása kezdeményezhető; a békéltető testület elérhetőségei: https://www.pmkik.hu/world/PMKIKWEB.nsf/all/Bekelteto_TestuletMenulap,1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331., Телефон: +36 1 4747 921, Email: pmbekelteto@pmkik.hu, egyéb esetben a fogyasztóvédelmi hatóság (Pest Megyei Kormányhivatal) jár el, a fogyasztóvédelmi hatóság elérhetősége: https://www.nfh.hu/node/4535 Cím 1135 Budapest, Lehel utca 43-47 Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270. Телефон: +36 1 329-7017,  +36 1 236-3900, Телефакс: +36 1 235-0856, E-mail: fogyved.pestmegye@nfh.hu.

В Румъния:

Комисия на окръг Илфов за защита на потребителите, адрес: Букурещ, ул. Трансилванией № 2, Окръг 1, пощенски код 010798, тел.: 021/315.03.55, Факс: 021/315.03.28

http://www.anpc.gov.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=78&Itemid=54

Тези Условия на доставка и всички въпроси, възникващи или свързани с тях и с договора за продажба са подчинени на правото в държавата, както е посочено по-долу, при изключване на техните съответни конфликтни закони и конвенцията на ОН за договорите за международна продажба на стоки. Съдилищата на същата тази държава имат изключителната юрисдикция да разрешават всякакви спорове, които може да възникнат от или във връзка с тези Условия на доставка или договора за продажба. Уебсайтовете и съответните свързани с тях приложимо право и компетентна юрисдикция са следните:

За www.fashiondays.bg: законите на Република България и съдилищата в Република България;
За www.fashiondays.hu: законите на Унгария и съдилищата в Унгария;
За www.fashiondays.ro: законите на Румъния и съдилищата в Румъния.

Версия: август 2016 г. 

1.1. Групата от компании Fashion Days управлява уебсайтове (включително мобилни приложения) (“Уебсайтът(овете)”) в различни държави, за да търгува с модни и лайфстайл продукти пред крайни клиенти с цел продажба на дребно, както следва:

www.fashiondays.bg: се управлява от "Фешън дейс шопинг" ЕООД, търговско дружество, регистрирано съгласно законите на Република България, седалище и адрес на управление в София, бул. Н. Вапцаров № 53 Б, ЕИК 201317443 и банкова сметка - IBAN: BG07RZBB91551038745204, BIC: RZBBBGSF, безплатен телефонен номер: 0800 466 00, e-mail: fashion@fashiondays.bg;

www.fashiondays.hu: се управлява от Fashion Days Shopping Zrt. /Фешън дейс шопинг Зрт./, седалище: H-2000 Сжентендре, ул. Ковач Лазло 18, регистрирано в търговския регистър, поддържан от Районния съд на окръг Пест, под номер: Cg. 13-10-041081, данъчен номер: 14881473-2-13, e-mail: fashion@fashiondays.hu;

www.fashiondays.ro: се управлява от Fashion Days Shopping S.R.L. /Фешън дейс шопинг С.Р.Л./, адрес: Окръг Илфов, община Чиайна, ул. Индустриилор 21, пощенски код 077040, Румъния, с Номер за обработка на данни 15510; e-mail: fashion@fashiondays.ro;

www.fashiondays.com: се управлява от Fashion Days Shopping S.R.L. /Фешън дейс шопинг С.Р.Л./, адрес: Окръг Илфов, община Чиайна, ул. Индустриилор 21, пощенски код 077040, Румъния, с Номер за обработка на данни 15510.

В този документ терминът “Уебсайта(овете)” означава и се отнася също и до всяка част от гореизброените Уебсайт(ове) и/или тяхното съдържание.

1.2. Вашите правни отношения са с това Fashion Days дружество, което управлява посетения от Вас Уебсайт и/или Уебсайта, чрез който извършвате онлайн транзакция, освен ако не е изрично посочено друго.

1.3. Дружествата на Fashion Days по-горе и всяко от техните дъщерни дружества, се посочват по-долу заедно и поотделно като “Fashion Days”. В случай на съмнение, терминът “Fashion Days” или “ние” или “нас” се отнася за оператора на посетения от Вас Уебсайт.

2.1. Тази Политика на поверителност, заедно с измененията ѝ във времето (“Политика на поверителност”) и заедно с нашата Политика за бисквитките, нашите Условия на ползване и нашите Условия на доставка, с препратки към всички по-долу, посочват основата, на която всички данни, включително лични данни, които ние събираме от Вас или които Вие ни предоставяте, ще бъдат обработвани от нас. Моля прочетете тази Политика на поверителност внимателно. Ако не сте съгласни с нея, моля не продължавайте да използвате нашия Уебсайт и не ни предоставяйте лични данни. С използването на нашия Уебсайт ще се счита, че Вие сте приели нашата Политика на поверителност. Преди да ни предоставите лични данни (включително имейл адрес) чрез нашия Уебсайт, Вие ще бъдете изрично помолени да приемете нашата Политика на поверителност. Като приемете нашата Политика на поверителност, Вие се съгласявате, че ние събираме и обработваме Ваши лични данни, както е описано тук.

2.2. Ние си запазваме правото да правим промени по всяко време в нашата Политика на поверителност чрез публикуване на променените условия на нашия Уебсайт и без други съобщения. Съществени промени ще бъдат допълнително съобщени по подходящ начин. Моля не забравяйте да преглеждате Политиката за поверителност редовно, тъй като Вашият достъп или използването на Уебсайта, след като дадена променена Политика на поверителност е публикувана, ще се счита, че има Вашето съгласие с Политиката на поверителност във версията, публикувана на нашия Уебсайт към момента на съответното Ви посещение.

Можете да намерите нашата Политика за бисквитките, посочена по-горе, като последвате следната връзка:

За www.fashiondays.bg: https://www.fashiondays.bg/page/cookie-policy/;
За www.fashiondays.hu: https://www.fashiondays.hu/page/cookie-policy/;
За www.fashiondays.ro: https://www.fashiondays.ro/page/cookie-policy/;
За www.fashiondays.com: https://www.fashiondays.com/company/cookie-policy/.

Можете да намерите Условията на ползване, посочени по-горе, като последвате следната връзка:

За www.fashiondays.bg: https://www.fashiondays.bg/page/terms/#use;
За www.fashiondays.hu: https://www.fashiondays.hu/page/terms/#use;
За www.fashiondays.ro: https://www.fashiondays.ro/page/terms/#use;
За www.fashiondays.com: https://www.fashiondays.com/company/terms/#use.

Можете да намерите Условията на доставка, посочени по-горе, като последвате следната връзка:

За www.fashiondays.bg: https://www.fashiondays.bg/page/terms#supply;
За www.fashiondays.hu: https://www.fashiondays.hu/page/terms#supply;
За www.fashiondays.ro: https://www.fashiondays.ro/page/terms#supply .

6.1. Ние се задължаваме данните, които получаваме и/или събираме от Вас, да се обработват в съответствие с действащото законодателство и само за целите, посочени в тази Политика на поверителност.

6.2. Предоставянето на лични данни е доброволно. Все пак без да ни предоставите определени данни, Вие не можете да получите услуги от нас или да закупите продукти от нас.

6.3. Когато ни предоставяте лични данни и/или информация за контакт, Вие ни позволявате да се свържем с Вас с цел, за която сте ни предоставили тези лични данни и информация за контакт и както е описано по-долу в тази Политика на поверителност. Такова свързване може да включва контакт по имейл, кратки съобщения (SMS), изскачащи съобщения и/или обаждане по телефон.

6.4. Ние не поверяваме, продаваме, отдаваме под наем, лицензираме, прехвърляме и т.н. нашата база данни, съдържаща лични данни на нашите клиенти, освен както е посочено в тази Политика на поверителност.

7.1. Ние може да събираме и обработваме следните основни данни за Вас, като запазваме правото Ви да оттеглите съгласието си или да изискате отказ от регистрация, както е посочено по-долу в съответния раздел на тази Политика на поверителност:

 • данни, които ни предоставяте, когато се регистрирате за една от нашите услуги или за да имате достъп до ограничени части на нашия Уебсайт, или по време на процеса на покупка, по-конкретно име и фамилия, имейл, пол, дата на раждане, адрес за фактуриране, адрес за доставка и/или телефонен номер;
 • информация, която предоставяте чрез попълване на форми на нашия Уебсайт или чрез публикуване на материали на нашия Уебсайт;
 • детайли за транзакции, които извършвате чрез нашия Уебсайт и детайли за изпълнението на Вашите поръчки;
 • информация, която предоставяте, когато участвате в състезания или промоции, спонсорирани или организирани от нас или от свързано с нас лице;
 • информация, която ни предоставяте, когато се свързвате с нас чрез какъвто и да било вид комуникация;
 • информация, която ни предоставяте, ако решите да участвате и да попълвате анкети;
 • звукови записи на телефонни разговори с нашия отдел за обслужване на клиенти.

7.2. Данни за плащане (банкова информация, информация за дебитни и кредитни карти)

7.2.1. Като част от процеса на закупуване или от процедурата по възстановяване на средства и в зависимост от метода на плащане, който избирате при подаване на поръчката, може да предоставите данни, свързани с Вашата банкова сметка, с Вашата дебитна или кредитна карта на трета страна, предоставяща платежни услуги. Такива данни се използват за извършване на Вашето плащане до нас или възстановяване на дължима сума до Вас. В такъв случай, Вие предоставяте данни за плащането директно до третата страна, предоставяща платежни услуги, а не до нас, и може да бъдете предмет на политика на поверителност на тази трета страна, предоставяща платежни услуги. Ние препоръчваме да прегледате тези условия, преди да изберете съответния метод на плащане. Ние нито получаваме, нито запазваме, нито обработваме такива данни за плащане, но ние може да имаме достъп до тях в системите на доставчика на платежната услуга за целите, описани в този раздел.

7.2.2. Само ако Вие предоставите такива данни за плащане директно на нас, ние събираме и обработваме такива данни. Такъв може да бъде случаят, например, ако ни предоставите Вашите данни за банкова сметка с цел възстановяване на плащане в случай на връщане на продукт.

7.2.3. Моля да обърнете внимание, че може да се наложи да разкрием част от Вашите данни на трети страни, доставчици на платежни услуги, както е описано в раздела „Разкриване на Вашите данни” на тази „Политика на поверителност”.

7.3. Други данни: Ние можем допълнително да събираме и обработваме данни, както е посочено по-долу в тази Политика на поверителност.

8.1. Ние можем да използваме данните за Вас за следните цели:

 • Да изпълняваме своите задължения, възникващи от всяка транзакция, сключена между Вас и нас;
 • Да опазваме нашите и Вашите права и интереси;
 • Да Ви предлагаме транзакции, продукти или услуги, които могат да Ви интересуват, както е описано по-долу в тази Политика на поверителност;
 • Да представяме съдържанието на нашия Уебсайт по най-ефективния начин за Вас;
 • Да персонализираме бъдещото Ви пазаруване;
 • Да извършваме пазарен анализ и статистическо проучване за вътрешни нужди на Fashion Days;
 • Да Ви предоставяме информация, продукти или услуги, които сте заявили от нас;
 • Да Ви изпращаме уведомления, включително относно промени в нашия набор от Общи условия.

8.2. Ние може допълнително да използваме информацията относно Вас, както допълнително е посочено в тази Политика на поверителност.

9.1. Ние можем да събираме информация относно Вашето устройство, включително, когато са налични, Вашия IP адрес, операционна система и тип браузър, и други параметри, предоставяни, когато Вашият уеб браузър или приложение осъществят достъп до нашия Уебсайт.

9.2. Такива други параметри могат да включват, но без да се ограничават до: (i) детайли за вашите посещения, например данни за трафика, данни за местоположението и други комуникационни данни и (ii) ресурсите, до които имате достъп.

9.3. Ние можем да използваме такава информация (i) за системна администрация (ii) за статистически цели (напр. създаване на доклади на обща база със статистически данни относно браузинг действия и модели на нашите посетители) и/или (iii) за защита от измами, понижаване на кредитния риск и други защитни цели, например, ако поведението на ползване или достъпът до нашия Уебсайт от Вас или от Вашето устройство вреди на интересите или причинява някакви щети на Fashion Days или трети страни, с които Fashion Days си сътрудничи.

9.4. Ние можем да използваме технически данни, предоставени ни от Вашия уеб браузър или приложение, за да предоставяме персонализирана реклама, включително чрез използване на средства за таргетиране и ретаргетиране. Техническите данни, предоставени от Вашия уеб браузър или приложение, няма да се свързват с личните данни, които може да имаме от Вас, и няма да се използват за идентифицирането Ви. В случай на таргетиране, ние ще използваме такива технически данни, за да Ви представяме реклама, която, въз основа на анализа от Вашите предишни кликове, може да бъде от определен интерес за Вас. Чрез прилагане на технологията за ретаргатиране, ние имаме възможността да предлагаме на потребителите, които преди това са посетили нашия Уебсайт, наши реклами или реклами с наши продукти, когато такъв потребител посети Уебсайт на трета страна, която е част от същата рекламна мрежа. Тази форма на маркетинг се провежда на анонимна основа, което означава, че никакви лични данни по никакъв начин не се съхраняват и никакъв поведенчески профил не се свързва с Вашите лични данни.

10.1. Когато Вие ни предоставяте лични данни и/или информация за контакт през нашия Уебсайт, Вие се съгласявате (като имате право на отказ или отмяна на Вашето съгласие съгласно следващия раздел), с това, че ние може да Ви изпращаме бюлетини, съобщения и други известия по поща, имейл, кратки съобщения (SMS), изскачащи съобщения или по телефон. Такива комуникации се изпращат заедно с други, с или без човешка намеса за целите на директния маркетинг или за рекламиране на подобни продукти или услуги, предлагани от Fashion Days.

10.2. Можете да откажете или да отмените своето съгласие да получавате бюлетини, съобщения или известия по всяко време:

 • посредством използването на специална връзка, предоставена в бюлетина, съобщението и/или известието, или
 • посредством използването на опцията, налична в специална секция във Вашия профил на нашия Уебсайт за ограничаване, отказ или отмяна на Вашето съгласие, или
 • в случай на изскачащи съобщения, посредством използването на съответните настройки на Вашето устройство, или
 • чрез свързване с нашия Отдел за обслужване на клиенти чрез данните за контакт, предоставени на нашия Уебсайт.

10.3. Ние си запазваме правото да избираме до кого да изпращаме бюлетини, съобщения и/или известия и да отстраняваме от нашата база данни с клиенти или очаквани клиенти всеки, който е дал съгласието си да получава бюлетини, съобщения и/или известия без каквото и да било по-нататъшно задължение от страна на Fashion Days или от допълнително известие.

11.1. (изм. с решение от 19.10.2016г.) Данните, които събираме от Вас, могат да се обработват, прехвърлят и/или съхраняват на местоположение в Европейското икономическо пространство ("ЕИП").

11.2. (изм. с решение от 19.10.2016г.) Данните, които събираме от Вас, могат също така да се прехвърлят, обработват и съхраняват на място извън ЕИП, като в такъв случай ние ще предприемем всички необходими стъпки, изисквани от приложимото законодателство на ЕС, на страните-членки на ЕИП във връзка с прехвърлянето на лични данни зад граница. Тези стъпки могат да включват, но не се ограничават до съответствие с и включване на Стандартните договорни клаузи на ЕС във всички договори, свързани с и отнасящи се до прехвърлянето на данни извън ЕИП. В случай на прехвърляне на данни до Съединените Американски Щати, като алтернатива на Стандартните договорни клаузи на ЕС, ние може да (i) проверим дали получателят на такива данни напълно съответства с принципите на приложимите разпоредби на Сейф Харбър (Safe Harbor) на Департамента по търговия на САЩ, (ii) дали ежегодно удостоверява това пред Департамента по търговия на САЩ и (iii) е вписан в списъка Сейф Харбър (Safe Harbor), който се поддържа от Департамента по търговия на САЩ.

12.1. Данните, които събираме от Вас, могат да бъдат обработвани от персонал, който работи за нас, за нашия собственик на капитала, за дружества, контролирани от нас или от нашия собственик на капитала или за трети страни, които са наши доставчици или които са доставчици на нашия собственик на капитала или на други контролирани от него дружества. Такъв персонал може да е зает, освен с други неща, също с поддържането на Уебсайта, изпълнението на Вашата поръчка, обработването на детайлите по Вашето плащане или предоставянето на услуги по поддръжка.

12.2. Ние можем да разкриваме и/или предоставяме Ваши лични данни на нашия собственик на капитала и на дружества, контролирани от нас или от нашия собственик, което включва всеки член на групата от компании на Fashion Days, както и нашето пряко, непряко и крайно холдингово дружество и неговите дъщерни дружества, в случай че реорганизираме начина, по който предоставяме услугите на нашите потребители, и такова предоставяне или разкриване на данни се изисква за предоставянето или продължаването на предоставянето на услуги на нашите потребители.

12.3. Ние можем да разкриваме вашите данни пред трети страни доставчици на услуги (i) за да изпълняваме своите задължения, които имаме към Вас, включително, но не само, доставката на поръчани продукти по куриер, изпращане на физическа поща, имейл, SMS или изскачащи съобщения, или (ii) които предоставят услуги на нас, на нашия собственик на капитала или дружества, контролирани от нас или нашия собственик, като анализ на данни, маркетингово сътрудничество, рекламни услуги, превод, обработка на плащания, логистика и услуги, свързани с обслужване на клиентите, консултиране, одит и правни услуги, или като цяло във връзка с целите, описани в раздел "цел на обработка на данните за Вас”. Такова разкриване е разрешено, при условие че такива трети страни имат нужда от достъп до данните за да предоставят своите услуги, но няма да имат право да ги използват за други цели, по-конкретно за техните собствени вътрешни търговски цели.

12.4. С цел идентифициране и обработване на плащанията през трети страни доставчици на платежни услуги и за предотвратяване на измами, може да се наложи да разкрием някои Ваши данни (като име и фамилия, страна на пребиваване, телефонен номер и имейл адрес, както и номер на поръчка и поръчани продукти) на такава трета страна – доставчик на платежни услуги.

12.5. Ако предоставите каквито и да било платежни данни директно на нас (включително банкова сметка в случай на връщане на продукт), ние ще ги разкрием на трети страни доставчици на платежни услуги, до степента, нужна за извършване на връщане на сума или плащане към Вас.

12.6. Вашата банка, издателят на кредитна или дебитна карта, и трета страна доставчик на платежни услуги може да имат достъп или да преглеждат всякакви данни или документи, свързани с Вашата поръчка или договор.

12.7. Ние можем допълнително да разкриваме Вашите данни пред трети страни в съответствие с изискванията на приложимото право

 • в случай че ние продаваме или закупуваме даден бизнес или актив, в който случай ние можем да разкрием Вашите лични данни пред съответния потенциален продавач или купувач на такъв бизнес или актив;
 • ако дружеството, което управлява Уебсайта или съответно всички негови активи бъдат придобити от трета страна, в който случай личните данни, обработвани от него относно неговите клиенти, ще бъдат един от прехвърляните активи;
 • ако ние имаме задължението да разкрием или предоставим Вашите лични данни за да спазим дадено законово, регулаторно или съдебно задължение;
 • за да приложим или осигурим прилагането на нашите Условия на ползване, Условия на доставка или други споразумения, или за да защитим нашите права, собственост или безопасност, както и тези на нашите клиенти или на други лица; или
 • както по друг начин е посочено в тази Политика на поверителност.

Нашият Уебсайт може понякога да съдържа връзки към или от уебсайтове на трети страни, например трети страни производители, дистрибутори, рекламодатели, доставчици на платежни услуги или платформи на социални мрежи, като например Facebook, Google или Twitter. Ако последвате връзка към тези уебсайтове, моля, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики на поверителност и че ние не поемаме каквато и да било отговорност за политиките на поверителност или за практиките, прилагани от тези трети страни. Моля проверете тези политики, преди да подавате данни към тези уебсайтове.

Ние може да Ви предоставим възможността да се регистрирате чрез уебсайт на трета страна, по-конкретно чрез платформа на социална мрежа като Facebook. В такъв случай, вие можете да щракнете върху бутона “регистриране чрез (Facebook)” в регистрационната форма и да се впишете към уебсайт на тази трета страна. Правейки това, Вие давате Вашето съгласие за това, че Вашите лични данни (по-конкретно име, фамилия, дата на раждане, пол и имейл адрес) се взимат от този уебсайт на социална мрежа и се изпращат до нас. Ако се регистрирате чрез такъв уебсайт на трета страна, моля имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики на поверителност и че ние не поемаме каквато и да било отговорност или задължение за политиките на поверителност или практиките, прилагани от трети страни. Моля проверете тези политики, преди да се регистрирате в нашия Уебсайт чрез такъв уебсайт на трета страна.

15.1. Приложимите закони Ви предоставят права във връзка с Вашите лични данни. Такива права включват, но без да се ограничават до следното:

 • правото да изискате потвърждение от нас дали Вашите лични данни се обработват или не;
 • правото да изискате информация относно състоянието на обработката на Вашите лични данни;
 • правото да изискате информация относно източника, от който сме получили Вашите лични данни за обработка;
 • правото на достъп до Вашите лични данни или да видите копие от личните данни, които ние притежаваме за Вас;
 • правото да заявите коригиране, актуализиране или допълване на Вашите данни;
 • правото да откажете употребата на Вашите лични данни за маркетингови цели;
 • правото да отмените Вашето съгласие с тази Политика на поверителност и/или да заявите отмяна на регистрацията и изтриване от нашия Уебсайт, както е описано по-долу в следващия раздел относно отмяна на съгласието и отмяна на регистрацията;
 • правото за отстраняване на Вашите данни от системата, както е описано по-долу в следващия раздел относно отмяна на съгласието и отмяна на регистрацията.

15.2. Когато желаете да се възползвате от такова право, моля, адресирайте своето искане в писмен вид (имейл или подписано и датирано писмо) до Отдела за обслужване на клиенти на адреса, посочен на нашия Уебсайт.

16.1. Вие можете да оттеглите своето съгласие с тази Политика на поверителност и/или да заявите отмяна на регистрацията и изтриване от нашия Уебсайт по всяко време и без каквато и да било такса за Вас, като се свържете с Отдела за обслужване на клиенти в писмен вид (имейл е достатъчен) чрез данните за контакт, предоставени на нашия Уебсайт. Такова оттегляне на съгласието няма да се прилага по отношение на съществуващите сделки между нас.

16.2. Във всеки случай, ние можем да задържим данните за период, какъвто изисква приложимото право, включително търговските, данъчните или други закони за да запазим информация, свързана със сключени сделки.

16.3. В случай че между Вас и нас не е сключена никаква сделка преди Вашата отмяна или заявление за отмяна на регистрацията, ние ще отстраним Вашите данни от системата, така че повече да няма достъп до тях.

17.1. Ние се задължаваме да въведем подходящите технически и организационни мерки за да опазим сигурността на Вашите данни и да имаме възможността да спазим задълженията, предоставени в Политиката на поверителност и всички изисквания на приложимото право.

17.2. Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на защитени сървъри. Всички платежни транзакции ще бъдат криптирани посредством SSL технология.

17.3. За съжаление, преносът на информация по интернет не е напълно защитен. Въпреки че ние ще направим всичко възможно, за да защитим Вашите лични данни, ние не можем да гарантираме сигурността на Вашите данни, предавани до и от нашия Уебсайт. Всяко предаване е на Ваш собствен риск. След като получим Вашата информация, ние ще използваме стриктни процедури и мерки за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неправомерен достъп.

17.4. Ние не носим отговорност за нанесени щети, които са извън нашия разумен контрол, включително неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървърите, на които се съхранява базата данни, съдържаща личните данни.

17.5. Когато сме Ви предоставили (или когато Вие сте избрали) парола, която Ви дава достъп до определени части на нашия Уебсайт, Вие сте отговорни за съхраняването на конфиденциалността на тази парола. Молим Ви да не споделяте паролата с никого. Вие (само и изключително) носите пълна отговорност за споделянето на Вашите данни с трети страни.

Ние не поемаме каквато и да било отговорност, ако Вие сте били подведени от неоторизирани трети страни, които представят себе си като представители на Fashion Days. Моля информирайте ни, ако узнаете за такова поведение от страна на трета страна.

Въпроси, коментари и искания във връзка с тази Политика на поверителност и във връзка с правата, които имате съгласно тази Политика на поверителност и приложимото право са добре дошли и следва да бъдат адресирани в писмен вид (имейл е достатъчен) до нашия Отдел за обслужване на клиенти чрез данните за контакт, предоставени на нашия Уебсайт.

Тази Политика на поверителност и всички въпроси, възникващи или свързани с тези условия и с договора за продажба от разстояние, са подчинени на правото на страната, както е посочено по-долу. Съдилищата и службите за защита на данните на тази страна следва да имат изключителната юрисдикция да разрешават всякакви спорове, които може да възникнат от или във връзка с тази Политика на поверителност. Уебсайтовете и съответните към тях приложимо право и компетентна юрисдикция са следните:

www.fashiondays.bg: законите на Република България и съдилищата на Република България;

www.fashiondays.hu: законите на Унгария и съдилищата на Унгария;

www.fashiondays.ro: законите на Румъния и съдилищата на Румъния;

www.fashiondays.com: законите на Румъния и съдилищата на Румъния.

 

Версия: август 2016 г.

Наскоро разглеждани продукти
Изчисти всички
Все още не сте разглеждали продукти. Използвайте опцията за търсене в уебсайта в горния десен ъгъл, за да намирате лесно любими продукти.
С включването на тази настройка ще виждате списък с наскоро разглеждани продукти.